Huduma ni nzuri, kama tukitaka msaada tunapata kwa wakati.